Business center

Our business center renders the following service:
High speed internet, computer service such as printing, copying, scanning, sending fax, translation /English, Japanese, Korean/, to send and receive mail

 

Luggage storage service

You can store your luggage free.

 

Wireless internet   

You can use wireless internet everywhere in hotel.

 

Service to receive and pick-up at airport

It is available to receive you and pick-up at airport. If you request this service, you should reserve this service to visitor receptionist and hotel manager.

 

Translation Services

Буудалд байрлах хугацаанд бизнесийн түнш, найз нөхөд болон төрийн байгууллагууд, үзвэр үйлчилгээний газруудтай холбоо барих, богино хугацааны уулзалтанд Англи, Солонгос, Япон, Турк  хэлний хэлмэрчээр үйлчлэх боломжтой. 

Мөн дээр дурьдсан гадаад хэлүүдээр бичгийн орчуулга хийнэ.